Redakčný tím

Šéfredaktor

Jon STEWART

(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

 

Výkonná redaktorka

Eva DĚDEČKOVÁ

(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)

 

Výkonný redaktor

Peter DAUBNER

(Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava, Slovensko)