Príspevky

K podaniu príspevku je treba Ísť na prihlásenie alebo Registrovať.

Kontrolný zoznam pre prípravu príspevku

Ako súčasť procesu odosielania príspevku je požadované, aby autori zaškrtnutím potvrdili, že ich príspevok je v súlade so všetkými nasledujúcimi položkami. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito pravidlami, môžu byť autorom vrátené.
  • Príspevok nebol doteraz publikovaný ani nie je v súčasnosti zaslaný do iného časopisu na posúdenie (alebo bolo podané vysvetlenie v komentároch pre editora).
  • Súbor príspevku je vo formáte OpenOffice, Microsoft Word, RTF alebo WordPerfect.
  • URL odkazy na referencie sú uvedené všade, kde to bolo možné.
  • Text má jednoduché riadkovanie; písmo má veľkosť 12; je použitá skôr kurzíva a nie podčiarknutie (okrem url adries); všetky ilustrácie tabuľky a obrázky sú umiestnené skôr v texte, ako na konci.
  • Text odpovedá štylistickým a bibliografickým požiadavkám uvedených v Pokynoch pre autorov, ktoré sa nachádzajú na stránke O časopisu.

Articles

Section default policy

Vyhlásenie o súkromí

Mená a emailové adresy vložené na tejto stránke budú použité výhradne pre uvedené účely tohto časopisu a nebudú sprístupnené na iné účely ani tretej strane.