Redakčný tím

PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Editor-in-Chief

Mgr. Jana Sivičeková, Executive Editor

Mgr. Michael Augustín, PhD., Executive Editor