Kontakt

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovakia

Hlavný kontakt

Dana Hučková
Institute of Slovak Literature SAS

Technický kontakt

Jana Piroščáková