Informácie pre čitateľov

Obsah jednotlivých čísel je prístupný na stránke https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52