Redakčný tím

Hlavný redaktor: Mgr. Karol Csiba PhD.
Vedecká editorka: Mgr. Dana Hučková, CSc.


Jazyková redaktorka: Mgr. Jana Piroščáková, PhD.
Administrácia časopisu:
PhDr. Adelaida Mezeiová
Externá grafická spolupráca: Juraj Kočár