Redakčný tím

Hlavná redaktorka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Redaktor: Mgr. Karol Csiba, PhD.
Jazyková redaktorka: Mgr. Jana Piroščáková, PhD.
Redakčná elévka:
Mgr. Barbora Zlejšia
Preklady do angličtiny: Mgr. Ivana Hostová, PhD.
Administrácia časopisu:
PhDr. Adelaida Mezeiová
Externá grafická spolupráca: Juraj Kočár