Informácie pre knihovníkov

Prosíme knihovníkov, aby uvádzali tento časopis vo svojom zozname voľne prístupných elektronických publikácií.